20 Doki - A szigorított KRESZ kérdéseket szeretném megtudni. - Motorrevü
hirdetés
Bookmark and Share

Segítségét szeretném kérni. Szükségem lenne a szigorított KRESZ kérdésekre, és meg szeretném Öntől tudni, hogy honnan lehet letölteni, mert nem találtam a neten.


Tisztelt Tünde.

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. GKM rendelet tartalmazza a vizsgáztatás részletes feltételeit. Itt találhatók az iskolákra, az elméleti és gyakorlati oktatásra vonatkozó aprólékos előírások.

A vizsgákkal szemben támasztott részletes követelményeket mellékelem. Csatolom a megbukás felsorolt okait is mellékletben.

A vizsgakérdéseket nem tartalmazza a jogszabály.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága fog tudni esetleg tovább segíteni a részletekben, hisze Ők az engedélyező hatóság:
Címük: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19., Tel: 06-1-460-2202, fax: 06-1-460-2283, e-mail: office.budapest.km@nkh.gov.hu


Tisztelettel: dr. Herpy Miklós - 06-70-244-1088


1. Melléklet:

A vizsgáztatás feltételei

I. KÖZÚTI JÁRMŰVEZETŐ VIZSGÁZTATÁSA

A) Elméleti vizsga

1. Forma
Olyan formát kell választani, amellyel ellenőrizhető, hogy a vizsgázó rendelkezik-e a 2-4. pontokban felsorolt témakörök előírt ismeretével.
2. Az összes jármű-kategóriára vonatkozó elméleti vizsga tartalma
2.1. Az alább felsorolt pontok mindegyikére kérdéseket kell feltenni.
2.1.1. Közúti közlekedési szabályok:
- különösen a közúti jelzőtáblákra, jelölésekre, jelzésekre, elsőbbségadásra és sebességkorlátozásra vonatkozóan.
2.1.2. A gépjárművezető:
- az éberség és a közúti közlekedés többi résztvevőjével szembeni magatartás fontossága,
- észlelés, becslés és döntéshozatal, különösen a reakcióidő, valamint a gépjármű-vezetői magatartás megváltozása alkohol, kábítószerek, gyógyszerészeti termékek, adott lelki állapot vagy fáradtság hatására.
2.1.3. Az úttest:
- a járművek közötti biztonságos távolság, a féktávolságok és a biztonságos úttartás különböző időjárási és útviszonyok közötti megtartására vonatkozó legfontosabb elvek,
- a vezetésnek az úttest különböző állapotaihoz kapcsolódó kockázati tényezői, különösen az úttest időjárással és napszakkal összefüggő állapotváltozásai,
- a különböző úttípusok jellemzői a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelően.
2.1.4. A közúti közlekedés többi résztvevője:
- a közúti közlekedés többi résztvevőjének tapasztalathiányával, valamint a közlekedők legsérülékenyebb kategóriáival, például gyermekekkel, gyalogosokkal, kerékpárosokkal és a csökkent mozgásképességű személyekkel kapcsolatos különleges kockázati tényezők,
- a különböző típusú gépjárművek mozgásából és vezetéséből, valamint vezetőik különböző látóteréből eredő kockázatok.
2.1.5. Általános szabályok valamint egyéb kérdések:
- a gépjárművek használatához szükséges adminisztratív dokumentumokra vonatkozó szabályok,
- a gépjárművezető baleset esetén tanúsítandó magatartását (figyelmeztető eszközök kihelyezése és riasztás) meghatározó általános szabályok és azok az intézkedések, amelyeket közúti baleset áldozatai részére nyújtott segítségadás céljából szükség szerint elvégezhet,
- a gépjárműre, a szállítmányra és a szállított személyekre vonatkozó biztonsági tényezők.
2.1.6. A gépjármű elhagyásakor szükséges óvintézkedések.
2.1.7. A közúti biztonsággal összefüggő mechanikai szempontok; a vizsgázónak képesnek kell lennie észlelni a leggyakoribb meghibásodásokat, különösen a kormány-, a felfüggesztés és a fékrendszerben, a gumiabroncsokban, a fényjelzőkben és az irányjelzőkben, a fényszórókban, a visszapillantó tükrökben, a szélvédőben és az ablaktörlőkben, a kipufogórendszerben, a biztonsági övekben és hangjelző berendezésben.
2.1.8. A jármű biztonsági felszerelései, és különösen a biztonsági övek, a fejtámaszok és a gyermekek biztonsági felszereléseinek használata.
2.1.9. A gépjárműhasználat környezetre gyakorolt hatásával kapcsolatos szabályok (a hangjelző berendezések megfelelő használata, mérsékelt tüzelőanyag-fogyasztás, korlátozott károsanyag-kibocsátás stb.).
3. Az "A", "A korl." kategóriákra és az "A1" alkategóriára vonatkozó különleges rendelkezések
3.1. Az alábbiak általános ismeretének kötelező ellenőrzése:
3.1.1. Védőfelszerelés, például kesztyű, csizma, védőruha és bukósisak használata.
3.1.2. Motorkerékpárosok láthatósága a közúti közlekedés többi résztvevője számára.
3.1.3. Az úttest fent meghatározott különböző állapotaihoz kapcsolódó kockázati tényezők, különös tekintettel az olyan csúszós részekre, mint például a csatornafedőlapok, az útburkolati jelzésekre, például a vonalak és nyilak, valamint a villamossínekre.
3.1.4. A közúti biztonsággal összefüggő, fent meghatározott mechanikai szempontok, különös tekintettel az elakadásjelző kapcsolójára, az olajszintekre és a meghajtó láncra.

B) A járműkezelési vagy rutin és a forgalmi vizsga

5. A gépjármű és berendezései
5.1. A járműkezelési vagy rutin- és forgalmi vizsgákon használt járműveknek meg kell felelniük a 4. vagy 5. számú mellékletben előírtaknak.
6. Az "A", "A korl." és "A1" kategóriákra vonatkozóan vizsgálandó jártasság és magatartás
6.1. A gépjármű közúti biztonsággal összefüggő előkészítése és műszaki ellenőrzése
A vizsgázónak a következő követelmények kielégítésével igazolnia kell, hogy elő tud készülni a biztonságos vezetésre:
6.1.1. A védőfelszerelés, például a kesztyű, csizma, védőruha és bukósisak beállítása.
6.1.2. A gumiabroncsok, fékek, a kormánymű, az elakadásjelző kapcsoló (ha van), a lánc, olajszintek, fényszórók, távolsági fényszórók, irányjelzők és a hangjelző berendezés szúrópróölelerű ellenőrzésének elvégzése.
6.2. A közúti biztonsággal összefüggésben vizsgálandó rutinmanőverek
6.2.1. A motorkerékpár támasztólábra helyezése és arról való levétele, valamint a jármű mellett haladva annak motor segítsége nélküli mozgatása.
6.2.2. A motorkerékpár támasztólábon történő leállítása.
6.2.3. Végrehajtandó legalább két kis sebességű manőver, amelyek egyike szlalom vezetés; ennek lehetővé kell tennie a tengelykapcsoló és a fék kombinált kezelésében, az egyensúlyozásban, a tekintet irányításában, a motorkerékpáron való elhelyezkedésben és a lábak lábtartón való elhelyezésében szerzett jártasság értékelését.
6.2.4. Végrehajtandó legalább két nagyobb sebességű manőver: az egyiknek egy második vagy harmadik sebességfokozatban, legalább 30 km/óra sebességgel megtett manővernek kell lennie, a másik során pedig akadályt kell kikerülni legalább 50 km/óra sebességgel; ennek lehetővé kell tennie a motorkerékpáron való elhelyezkedésben, a tekintet irányításában, az egyensúlyozásban, a kormányzási technikában és a sebességváltási technikában szerzett jártasság értékelését.
6.2.5. Fékezés: végre kell hajtani legalább két fékezési gyakorlatot, amelyek egyike egy legalább 50 km/óra sebességnél elvégzett vészfékezés; ennek lehetővé kell tennie az első és a hátsó fékek kezelésében, a tekintet irányításában és a motorkerékpáron való elhelyezkedésben szerzett jártasság értékelését.
6.3. Magatartás a közlekedésben
A vizsgázónak normál közlekedési helyzetben, teljes biztonsággal és az összes szükséges óvintézkedést megtéve végre kell hajtania a következő tevékenységek mindegyikét:
6.3.1. Elindulás: várakozást követően, a forgalomban való megállás után; kocsibehajtó elhagyása.
6.3.2. Haladás egyenes úton; elhaladás szembejövő járművek mellett, beleértve ennek szűk helyen való végrehajtását is.
6.3.3. Haladás ívelt kanyarban.
6.3.4. Kereszteződés: csomópontok és útkereszteződések megközelítése és az ezeken való áthaladás.
6.3.5. Irányváltás: bal és jobb fordulók; sávváltás.
6.3.6. Autópálya vagy hasonló út (ha rendelkezésre áll ilyen) megközelítése/elhagyása: besorolás a gyorsítósávból; kisorolás a lassító sávba.
6.3.7. Előzés/elhaladás valami mellett: más közlekedő előzése (ha lehetséges); haladás útakadályok (pl. parkoló autók) mellett; más közlekedő általi leelőzés (ha alkalmazható).
6.3.8. Különleges úttulajdonságok (ha rendelkezésre áll ilyen): körforgalom, szintbeli vasúti átjáró; villamos-, autóbusz-megálló; gyalogátkelőhely; haladás hosszú emelkedőn, lejtőn.
6.3.9. A szükséges óvintézkedések betartása a gépjármű elhagyásakor.
9. A járműkezelési vagy rutin- és a forgalmi vizsga értékelése
9.1. Az értékelésnek az összes fent említett vezetési helyzetben tükröznie kell, hogy a vizsgázó mennyire könnyedén kezeli a gépjármű irányító berendezéseit, valamint a vizsgázó bemutatott képességét a forgalomban való teljesen biztonságos vezetésre. A vizsgabiztosnak a vizsga teljes időtartama alatt biztonságban kell éreznie magát. A vezetési hibákat, valamint a vizsgajármű, annak utasai, illetve a közúti közlekedés más résztvevőinek biztonságát közvetlenül veszélyeztető magatartás esetén a vizsga sikertelen, függetlenül attól, hogy az adott helyzetben a vizsgabiztosnak vagy kísérő személynek be kell-e avatkoznia. A vizsgabiztos mindazonáltal szabadon eldöntheti, hogy a járműkezelési vagy rutin- és forgalmi vizsgát meg kell-e szakítani.
9.2. Az értékelés során a vizsgabiztosoknak külön figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a vizsgázó defenzív és együttműködő vezetői magatartást tanúsít-e. Ennek a teljes vezetői stílust tükröznie kell, és a vizsgabiztosnak figyelembe kell vennie ezt a vizsgázóról kialakított összképben. Ez magába foglalja az alkalmazkodó és határozott (biztonságos) vezetést, az út- és időjárási viszonyok, a többi közlekedő, a közlekedés többi résztvevőjének (különösen a sérülékenyebbek) érdekeinek figyelembevételét és az előrelátást.
9.3. A vizsgabiztos továbbá felméri, hogy a vizsgázó:
9.3.1. Ellenőrzése alatt tartja-e a járművet, figyelembe véve az alábbiakat: a biztonsági övek, visszapillantó tükrök, fejtámaszok, az ülés, a fényszórók és egyéb berendezések megfelelő használatát; a tengelykapcsoló, sebességváltó, gázpedál, a fékrendszerek (ha van, harmadik fékrendszer is), a kormányzás megfelelő alkalmazását; a gépjármű különböző körülmények közötti, különböző sebességek melletti irányítását; az útbiztosságot; a gépjármű súlyát, méreteit és jellemzőit; a rakomány súlyát és típusát (csak a "B+E", "C", "C+E", "C1", "C1+E", "D+E", "D1+E" kategóriákban); az utasok kényelmét (csak a "D", "D+E", "D1", "D1+E" kategóriákban) (egyenletes vezetés nagymértékű gyorsítás és hirtelen fékezés nélkül).
9.3.2. Gazdaságosan és környezetbarát módon vezet-e, figyelembe véve a percenkénti fordulatszámot, a sebességváltást, a fékezést és a gyorsítást (csak a "B+E", "C", "C+E", "C1", "C1+E", "D", "D+E", "D1", "D1+E" kategóriákban).
9.3.3. Figyelem: minden irányba kiterjedő figyelem; a tükrök megfelelő használata; nagy, közép- és kis távolságú látás.
9.3.4. Elsőbbség/elsőbbségadás: elsőbbség az útkereszteződésekben, csomópontokban; elsőbbségadás más alkalmakkor (pl. irányváltás, sávváltás, rutinmanőverek közben).
9.3.5. Helyes elhelyezkedés az úttesten: megfelelő elhelyezkedés az úttesten, a forgalmi sávokban, a körforgalomban, a gépjármű típusának és jellemzőinek megfelelően; előrelátó elhelyezkedés az úttesten.
9.3.6. Távolságtartás: elegendő távolságot tart-e előre és oldalirányban; elegendő távolságot tart-e a közlekedés többi résztvevőjétől.
9.3.7. Sebesség: nem lépi-e túl a megengedett legnagyobb sebességet; a sebességet az időjárási és közlekedési viszonyok szerint, és ahol értelmezhető, a nemzeti sebességkorlátozások szerint választja-e meg; olyan sebességgel vezet-e, hogy meg tud-e állni az általa belátható útszakaszon; a sebességet a közlekedés azonos típusú résztvevőinek általános sebességéhez igazítja-e.
9.3.8. Közlekedési lámpák, közúti jelzőtáblák és egyéb jelzések: megfelelően cselekszik-e a közlekedési lámpáknál; engedelmeskedik-e a forgalomirányítók utasításainak; megfelelően cselekszik-e a közúti jelzőtábláknál (tiltó és utasítást adó jelzőtáblák); megfelelően cselekszik-e az útburkolati jeleknél.
9.3.9. Jelzés: jelzések adása a szükséges helyen, helyesen és megfelelő időben; helyes irányjelzés; a megfelelő műveleteket végzi-e el a közlekedés többi résztvevője valamennyi jelzésére.
9.3.10. Fékezés és megállás: időben lassít-e, a körülményeknek megfelelően fékez és áll-e meg; előrelátás; használja-e a különböző fékrendszereket (csak a "C", "C+E", "D", "D+E" kategóriákban); használja-e a fékeken kívüli sebességcsökkentő rendszereket (csak a "C", "C+E", "D", "D+E" kategóriákban).
10. A vizsga helyszíne
A vizsga rutinmanőverek felmérésére irányuló részét speciális rutinpályán is le lehet bonyolítani. Ahol az megvalósítható, a vizsgának a forgalomban tanúsított magatartás felmérésére irányuló részének beépített területeken kívüli utakra, gyorsforgalmi utakra és autópályákra (vagy hasonlókra) ugyanúgy ki kell terjednie, mint a városi utak mindenféle típusára (lakóövezetek, 30 és 50 km/óra sebességkorlátozású területek, városi gyorsforgalmi utak); ezeknek mindazokat a különböző nehézségi típusokat képviselniük kell, amelyekkel a gépjárművezetők nagy valószínűséggel találkoznak. Az is kívánatos, hogy a vizsga különböző sűrűségű forgalmi körülmények között történjen. A közúti vezetéssel töltött időt optimálisan kell felhasználni a vizsgázó valamennyi fellelhető különböző közlekedési területen való felmérésére, külön hangsúlyt fektetve az e területek közötti váltásra.

C) A gépjárművek vezetéséhez szükséges ismeret, jártasság, magatartás

Valamennyi gépjármű vezetőjének minden időpillanatban rendelkeznie kell az 1-9. pontban foglalt ismeretekkel, jártassággal és magatartással, hogy képes legyen:
- a forgalmi veszélyhelyzeteket felismerni és felmérni azok veszélyességének mértékét,
- megfelelő mértékben az irányítása alatt tartani a gépjárművet úgy, hogy ne okozzon veszélyes helyzeteket, illetve ilyen helyzetben megfelelően tudjon reagálni,
- a közúti közlekedés szabályait betartani, különösen azokat, amelyek célja a közúti balesetek megelőzése és a forgalom folyamatosságának fenntartása,
- a járműben minden jelentősebb műszaki meghibásodást észlelni, különösen azokat, amelyek biztonsági veszélyforrást jelentenek, és azokat megfelelő módon meg tudja javíttatni,
- számításba venni a vezetői magatartást befolyásoló minden tényezőt (pl. alkoholt, fáradtságot, gyenge látást stb.) annak érdekében, hogy megőrizze a biztonságos vezetéshez szükséges készségek teljes szintjét,
- a többiek iránti tiszteletadással elősegíteni valamennyi közúti közlekedő, különösen a leggyengébbek és a legvédtelenebbek biztonságát.

2. melléklet

6. Az elméleti vizsgáztatás szabályai
6.1. Az elméleti vizsga
Az elméleti vizsgát egy fő vizsgabiztos bonyolítja le. A vizsgára szükség szerint vizsgarendező is vezényelhető.
6.1.1. Az elméleti vizsgáztatás főbb adatai

Kérdések

Kategória
Tantárgy
száma
(db)
összpontértéke
(pont) Megfelelés
pontszáma
(pont) Megengedett
hibapontok
száma (pont) Tiszta
vizsgaidő
összesen
(pont)
A1, A korl., A K 55 75 65 10 558.2. Az "M", "A korl.", "A" kategória és az "A1" alkategória forgalmi vizsgafeladatai és értékelése
8.2.1. Végrehajtás
Elindulás előtt a vizsgázó vegye fel a bukósisakot, állítsa be és csatolja be.
A vizsgázó a motorkerékpárral (segédmotoros kerékpárral) a motor beindítása után határozottan, biztosan, egyenletesen, a szükséges berendezéseket, jelzéseket, világítást használva, körültekintően induljon el, és kövesse a szakoktató rádión adott utasításait az útvonalra vonatkozóan.
8.2.2. A forgalmi vizsga sikertelenségét okozó hiba
Ha a vizsgázó:
- közlekedési szabályt sért;
- a KRESZ szerinti ellenőrzést nem képes elvégezni;
- veszélyhelyzetet teremt vagy balesetet okoz;
- az üzemi fék ellenőrzését elmulasztja;
- sebességi fokozatban lévő motort akar indítani;
- a motorkerékpárral felborul;
- a körültekintést vagy az irányjelzést elmulasztja;
- figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól;
- a sebességváltások közben elrántja a kormányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a motorkerékpárt (nem képes megtartani);
- nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat, vagy a vizsga időtartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad;
- rendszeresen kis követési távolságot tartva, zavarja az előtte haladót;
- az útkereszteződést olyan sebességgel közelíti meg a motorkerékpárral, hogy képtelen annak forgalmi rendjét felmérni, illetve sebessége megtévesztő az elsőbbségadás tekintetében;
- egyenrangú útkereszteződésbe úgy hajt be, hogy elsőbbségadási kötelezettségének nem tudna eleget tenni;
- durva fékezéssel áll meg az úttesten áthaladó gyalogosok előtt, azokat megijeszti;
- gyorshajtást vagy relatív gyorshajtást követ el (nem marad ura a járművének);
- elveszti a jármű feletti uralmát;
- a motorkerékpárral felhajt a járdára;
- a motorkerékpárral nem biztonságosan kanyarodik;
- a motorkerékpárral indokolatlanul vagy szabálytalanul igénybe veszi a menetirány szerinti bal oldalt;
- a besorolást, sávváltoztatást szabálytalanul hajtja végre;
- az útkereszteződésben nem követi a forgalmi sávját;
- nem a közúti jelzéseknek megfelelően közlekedik;
- nem megfelelően reagál a gyalogosok viselkedésére;
- a forgalmi helyzetekről nem tájékozódik, figyelmetlen;
- rendszeresen akadályozza a forgalmat;
- megtévesztő irányjelzést ad;
- a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál;
- rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen az egyenletes lassításra, későn fékez, a motorkerékpár hátsó kereke oldalra megcsúszik;
- fékezéskor a lábát az úttesten csúsztatja
2008-06-05 17:21:58

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie! BEJELENTKEZÉS >

hirdetés
_
Téma*
E-mail*
Kérdés*
Kategória*

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Kiadja a Media City Magyarország Kft. | 1053 Budapest, Kecskeméti u. 5. | Tel: 225-2390
MediaCity Magyarország Kft.
CHIP Online / Családi Lap / Digitális Fotó / Műszaki Magazin / IPM


Legnépszerűbb motorok: Honda CBR 125 R Aprilia RS 50 Yamaha YZF-R1 2009 Aprilia RS 125 Yamaha XT 660 Z Ténéré Suzuki DL650 V-Strom Aprilia SR 50 LC - 1997 Honda XL700V Transalp Honda CB600F Hornet 2005- Suzuki SV650 2003- Yamaha TDM850 1996- Aprilia SR 50 DiTech Factory R Honda CBF 600 S 2008- Yamaha Vmax 2009- Suzuki GSR 600 Yamaha YZF-R125 Suzuki GSX-R1000 K9 Yamaha XV535 Virago Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2008- Kawasaki Ninja 250 R Honda CBF500 Suzuki DR-Z 400 SM 2005 Honda CBR1000RR Fire Blade 2009 Yamaha XT1200Z Super Ténéré Kawasaki ER-6n Kawasaki Z750 2008 Honda VFR 800 2003- KTM 1190 RC8 R 2009 Kawasaki ZX-10R Suzuki GSX-R600 2006-2007 BMW R 1200 GS 2010 Honda VTX 1800 Triumph Tiger 1050 BMW S 1000 RR 2010 Moto Guzzi V7 Classic 2008 Honda CBF125 2009 Honda Hornet 600 Yamaha XJ6 Diversion 2009 Suzuki Intruder C 1800 R Kawasaki ER-6n 2009 Suzuki GSX-R 600 K8 MV Agusta F4 Derbi Senda DRD Pro SM / Enduro Honda CBR600RR 2005-2006 Yamaha SR125 1997- Yamaha XJ6 2009 Suzuki B-King Honda VTR250 2009 Kawasaki KLR650 / R Suzuki GSR750
És ezt olvasta már?Bezár