hirdetés
0000-00-00 , Írta: Motorrevü
Bookmark and Share

Borzalmas dolgok

Motorozás a természetben

Cikksorozatunk legszárazabb részéhez értünk, hiszen ha meg akarjuk ismerni jogainkat, paragrafusokkal kell foglalkoznunk. Kérjük a téma iránt érdeklődő olvasó türelmét, és ezennel megígérjük, hogy következő cikkeink e témában jóval könnyebb és szórakoztatóbb olvasmányok lesznek.

Az off-road motorozás, quadozás évről évre népszerűbbé válik, egyre többen űzzük e hobbit. A motoros "tömegek" megjelenése a természetben mostanra felvetett pár problémát:

- kapcsolat a természetet gyalogosan bejáró emberekkel, kerékpárosokkal, lovasokkal, vadászokkal,

- a "zöldben" való motorozás jogi kérdései

- a motorok, quadok hatása a természeti környezetre.

Az első kérdéssel érintőlegesen foglalkoztunk már, amikor 2007/1. számunkban (43. oldal) közzétettünk egy "erdei etikettet", amelynek betartása a problémák egy részére megoldást jelenthetne. Az alternatívaként számba vehető megoldást - hogy ábrák segítségével önvédelmi küzdősportokra oktassuk olvasóinkat - rövid tanakodás után elvetettük.

A második kérdésre a választ hadd vezessük fel egy általános érvényű igazsággal: Amit nem tilt a törvény, azt szabad. Emellett persze van egy másik szabályozó mechanizmus is: belső értékrendünk, erkölcsi normáink. Egyelőre azonban maradjunk a törvényeknél. Mit tiltanak, és mit nem? Hogy választ kapjunk e kérdésre, a természet védelméről szóló 1996/LIII. törvényt érdemes elolvasnunk.

1. § E törvény célja:

a) a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése;

b) a természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztése, a természeti értékek és területek kiemelt oltalma, megőrzése, fenntartása és fejlesztése.

2. § (2) A természetvédelem (1) bekezdésben foglaltakon túlmenő feladata, hogy (…)

c) a védett természeti értékek és a védett természeti területek károsodását megelőzze, elhárítsa, a bekövetkezett károsodását csökkentse vagy megszüntesse;

d) a védett természeti értékeket és a védett természeti területeket a jelen és a jövő nemzedék számára megőrizze, azokat szükség szerint helyreállítsa, fenntartásukat, fejlődésüket biztosítsa.

A fenti két paragrafus tartalma és értelme azok számára érthetőbb és elfogadhatóbb, akik hosszabb távon gondolkodnak. Például azon, hogy mit fognak majdan gyermekeik látni a természet szépségeiből. Eláruljuk: azt, amit mi meghagyunk nekik. Az "utánam az özönvíz" szemléletű olvasók kihagyhatták volna az eddigieket. És az ezután következő részeket is.

A védett természeti területek

28. § (1) A védett természeti terület a védelem kiterjedtségének, céljának, hazai és nemzetközi jelentőségének megfelelően lehet:

a) nemzeti park,

b) tájvédelmi körzet,

c) természetvédelmi terület,

d) természeti emlék.

(2) Nemzeti park az ország jellegzetes, természeti adottságaiban lényegesen meg nem változtatott, olyan nagyobb kiterjedésű területe, melynek elsődleges rendeltetése a különleges jelentőségű, természetes növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai sokféleség és természeti rendszerek zavartalan működésének fenntartása, az oktatás, a tudományos kutatás és a felüdülés elősegítése.

(3) Tájvédelmi körzet az ország jellegzetes természeti, tájképi adottságokban gazdag nagyobb, általában összefüggő területe, tájrészlete, ahol az ember és természet kölcsönhatása esztétikai, kulturális és természeti szempontból jól megkülönböztethető jelleget alakított ki, és elsődleges rendeltetése a tájképi és a természeti értékek megőrzése.

(4) Természetvédelmi terület az ország jellegzetes és különleges természeti értékekben gazdag, kisebb összefüggő területe, amelynek elsődleges rendeltetése egy vagy több természeti érték, illetve ezek összefüggő rendszerének a védelme.

(5) Természeti emlék valamely különlegesen jelentős egyedi természeti érték, képződmény és annak védelmét szolgáló terület (…).

Gondoltuk, nem árthat, ha tisztázzuk a fenti fogalmak jelentését, hiszen e cikksorozatban hol itt, hol ott fognak felbukkanni. Lényegük, hogy valamennyi védett terület, és az országban több helyen találkozhatunk ezeket jelző táblákkal. Nem árt, ha tudjuk, melyik mit jelent. Ha valaki feledékeny, javasoljuk, hogy ezt a részt vágja ki az újságból, és tegye az off-road ruhája zsebébe. Szükség esetén előveheti, és felidézheti a tanultakat.

37. § (1) Védett természeti területen lévő közúton a közlekedést (tartózkodást) - ha az a védett természeti területet vagy értéket zavarja, veszélyezteti, károsítja - a természetvédelmi hatóság kezdeményezésére az útügyi hatóság korlátozza vagy megtiltja. Helyi közút esetében a korlátozást vagy tilalmat a jegyző rendeli el. (…)

(2) Védett természeti területen vagy annak meghatározott részén a közlekedést és a tartózkodást, az (1) bekezdésben foglalt kivétellel - ha a védelem érdekei szükségessé teszik - a természetvédelmi hatóság korlátozhatja, illetve megtilthatja.

38. § (1) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen: (…)

i) közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység folytatásához.

40. § (1) Fokozottan védett természeti területen a 38. § (1) bekezdésében foglaltakon túl az igazgatóság engedélye kell a területre történő belépéshez, kivéve - feladatuk ellátásához szükséges mértékben - a külön jogszabályok alapján erre feljogosított személyeket.

3. § (1) A törvény hatálya kiterjed valamennyi természeti értékekre és területre, tájra, továbbá a velük kapcsolatos minden tevékenységre (…).

Tehát van jogalapjuk a tiltásoknak. Valóban nem mehetünk be akárhová, különösen nem motorral, quaddal. Ahhoz, hogy ez lehetővé váljon, pán-off-road világforradalomra és törvénymódosításokra lenne szükség, de lehet, hogy azok nem biztosítanák a természet védelmét. Bár hamarosan lesznek virtuális erdők, mezők, patakok, DVD-n pedig már most is lehet madárdalokat venni… Jöjjön hát a pán-off-road világforradalom!

Alapelvek

5. § (1) Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. (…)

(2) A természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.

Ez azt jelenti, hogy úgy kellene off-roadoznunk, hogy minden, ami ottjártunk előtt ott volt, ott is maradjon, lehetőleg ugyanolyan állapotban, mint volt. Kivételt képez ez alól a sörösdoboz, kólásüveg és egyéb szemét. Ha igazán szimpatikusak szeretnénk lenni, néha szervezhetnénk területtisztogató akciókat. Ezek alatt nem a turistáktól, hanem a szeméttől kellene megtisztítanunk az erdőket, mezőket.

A vadon élô élôvilág általános védelme

8. § (1) A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. Jelentése: nem elég, ha a béka megmarad, víz is kell hozzá. A szöcskének meg kell a rét. Olyan, amin fű is van. Ilyen téren a madarak elég problémásak. Kell nekik fa, bokor, fű, víz, meg még levegő is. Abban tudnak repülni.

A cikk folytatódik, kérjük lapozz!
 
1 | 2

A természetvédelem eljárásjogi szabályai és szankciói

78. § (1) Az igazgatóság, illetőleg helyi védett természeti terület esetében a jegyző korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti értéket és területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységeket. A határozat - a védett természeti érték, terület közvetlen vagy súlyos sérelme, illetve veszélyeztetése esetén - a jogorvoslatra tekintet nélkül azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.

Természetvédelmi bírság

80. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával

a) a természet védelmét szolgáló jogszabály, illetve egyedi határozat előírásait megsérti;

b) a védett természeti értéket jogellenesen veszélyezteti, károsítja, elpusztítja, vagy védett természeti terület állapotát, minőségét jogellenesen veszélyezteti, rongálja, abban kárt okoz;

c) a védett természeti területet, továbbá barlangot jogellenesen megváltoztatja, átalakítja, illetve azon vagy abban a védelem céljával össze nem egyeztethető tevékenységet folytat;

d) a védett élő szervezet, életközösség élőhelyét, illetőleg élettevékenységét jelentős mértékben zavarja;

e) a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően végez

természetvédelmi bírságot köteles fizetni. Ez így önmagában kissé száraz és fenyegető, de ha majd megmutatjuk, hogy milyen hatással tudunk lenni a természet elemeire, már többet mond. És akkor már nem csak a büntetéstől való félelem tart majd vissza minket pár dolog elkövetésétől.

Az 1999. évi LXIX. törvény (a szabálysértésekről) A szabálysértés miatt alkalmazható jogkövetkezmények c. fejezete kimondja:

Az elkobzás

20. § (1) El kell kobozni azt a dolgot,

a) amelyet a szabálysértés elkövetéséhez eszközül használtak, ha az eljárás alá vont személy tulajdona, vagy egyébként is, ha birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti.

(5) Az (1) bekezdés a) pontja esetén az eljárás alá vont személy tulajdonában lévő dolog elkobzása kivételesen mellőzhető, ha az a szabálysértés súlyával arányban nem álló, méltánytalan hátrányt jelentene az eljárás alá vont személy számára.

Eddig a száraz törvénygyűjtemény. Hogy a bírság, motorelkobzás megelőzése mellett úgymond "nemesebb céloktól vezérelve" miért kellene megszívlelnünk e törvényeket, arról következő számunkban írunk.

Ismertetjük, hogy egyes hatásvizsgálatok tanúságai szerint milyen nyomokat hagyunk hobbink gyakorlása közben a természetben. Abban, amelyet mindannyian úgy szeretünk.
horvathzsolt
2015-03-14 12:35:44

Udv. Nagyon jo a cikk. Nem talalom a folytatasat. Koszonom a segitseget elore is. udv. Zs.

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie! BEJELENTKEZÉS >

Kiadja a Media City Magyarország Kft. | 1053 Budapest, Kecskeméti u. 5. | Tel: 225-2390
MediaCity Magyarország Kft.
CHIP Online / Családi Lap / Digitális Fotó / Műszaki Magazin / IPM


Legnépszerűbb motorok: Honda CBR 125 R Aprilia RS 50 Yamaha YZF-R1 2009 Aprilia RS 125 Yamaha XT 660 Z Ténéré Suzuki DL650 V-Strom Aprilia SR 50 LC - 1997 Honda XL700V Transalp Honda CB600F Hornet 2005- Suzuki SV650 2003- Yamaha TDM850 1996- Aprilia SR 50 DiTech Factory R Honda CBF 600 S 2008- Yamaha Vmax 2009- Suzuki GSR 600 Yamaha YZF-R125 Suzuki GSX-R1000 K9 Yamaha XV535 Virago Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2008- Kawasaki Ninja 250 R Honda CBF500 Suzuki DR-Z 400 SM 2005 Honda CBR1000RR Fire Blade 2009 Yamaha XT1200Z Super Ténéré Kawasaki ER-6n Kawasaki Z750 2008 Honda VFR 800 2003- KTM 1190 RC8 R 2009 Kawasaki ZX-10R Suzuki GSX-R600 2006-2007 BMW R 1200 GS 2010 Honda VTX 1800 Triumph Tiger 1050 BMW S 1000 RR 2010 Moto Guzzi V7 Classic 2008 Honda CBF125 2009 Honda Hornet 600 Yamaha XJ6 Diversion 2009 Suzuki Intruder C 1800 R Kawasaki ER-6n 2009 Suzuki GSX-R 600 K8 MV Agusta F4 Derbi Senda DRD Pro SM / Enduro Honda CBR600RR 2005-2006 Yamaha SR125 1997- Yamaha XJ6 2009 Suzuki B-King Honda VTR250 2009 Kawasaki KLR650 / R Suzuki GSR750
És ezt olvasta már?Bezár